Home

Wat is Gécoaching?

Wie is Gécoaching?

Andere Kwaliteiten

Hoe werkt het?

Nieuwsbulletins

Referenties

Links

Contact

Andere kwaliteiten

Coaching speelt zich af op verschillende niveaus. Zowel individuen als groepen hebben hier baat bij. Dit laatste vraagt een specifieke aanpak, groepsdynamica, soms tegengestelde verwachtingen en behoeften spelen hierbij een rol spelen. Dit heb ik mogen ervaren tijdens:

 
 

Groepstraining Feedback binnen het politiecorps van Amsterdam, waarbij het voornamelijk ging om het stimuleren van de bewustwording van de eigen manieren van feedback geven en het aanbieden van alternatieven.

De door mij ontwikkelde 'Mentaal Sterk' training heb ik aan een groep ondernemers en aan een groep deelnemers van een congres van coach2move gegeven; een training gericht op het leren herkennen van eigen kwaliteiten en uitdagingen.

Binnen een school waar de samenwerking tussen een MR en bestuur en achterban verslechterd was, middels groepscoaching heb ik hen weer in contact gebracht met elkaar en tools gegeven waardoor de samenwerking tussen de verschillende partijen blijvend is verbeterd.

In samenwerking met Lefconsult heb ik de training 'drieluik' gegeven in het kader van reïntegratie aan langdurig werklozen, waarna zij vervolgens individueel gecoacht zijn naar betaald werk.

 

Naast coaching zijn er andere kwaliteiten die ik heb ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, groepen en organisaties. En om mensen met elkaar in contact te brengen, te verbinden.

 
 

Zo heb ik mijn analytisch vermogen, mijn flexibilieit en mijn daadkracht kunnen inzetten gedurende mijn voorzitterschap bij de OR (OndernemersRaad) van SJG (stichting Jeugd en Gezin Noord Holland, voorloper van Bureau Jeugdzorg), de MR (MedezeggenschapsRaad) van de 11e Montessorischool Boven t IJ en de VVGA (Vice Versa Groot Amsterdam) een voormalig vrouwennetwerk.

Mijn planning en organisatievermogen zijn bruikbaar geweest bij de evenementen die ik in samenwerking met anderen heb georganiseerd zoals het netwerkevent 'Vrouwen in zaken' een samenwerking tussen VVGA en VAZO (bedrijvenvereniging Vereniging Amsterdam Zuid Oost) en de FZ (Federatie Zakenvrouwen) award.

 

Er werd mij gevraagd om de expertise die ik heb binnen de jeugdhulpverlening heb opgedaan en mijn vermogen om commercieel te werken, om een Amerikaans boek op de Nederlandse markt te brengen. Samen met mijn goeie vriendin, Olanda Momcilovic, is hierdoor het opvoedkundig boek 'SOS, hulp voor ouders' door uitgeverij Springer uitgebracht.

Naast coach werk ik als SchoolMaatschappelijk Werkster (SMW) binnen verschillende scholen in Amsterdam. Hierbij begeleid ik binnen scholen op laagdrempelige wijze ouders, kinderen en leerkrachten. Ook verwijs ik hen desgewenst door voor behandeling van gedragsproblematiek bij kinderen, of psychosociale of meer specifiekere vorm van hulpverlening bij ouders.