Home

Wat is Gécoaching?

Wie is Gécoaching?

Andere Kwaliteiten

Hoe werkt het?

Nieuwsbulletins

Referenties

Links

Contact

Wat is Gécoaching?

Herken je dit?

Je medewerker is regelmatig ziek, is niet meer tevreden en ziet geen uitdagingen meer in het werk; hij/zij is minder productief. Als leidinggevende heb je het beste met je medewerker voor, maar ondanks je investeringen, loop je vast. Een onafhankelijke coach kan in dit geval net een andere snaar raken.
Gécoaching kan ingezet worden voor medewerkers, die de uitdaging met zichzelf aan willen gaan, om samen met de coach stappen te ondernemen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Gécoaching kent verschillende vormen van coaching en trainingen die ertoe kunnen bijdragen dat medewerkers weer content zijn en daardoor beter presteren.

Coaching

Gécoaching werkt vanuit het ‘KRUL’-principe; Kortdurend, Resultaatgericht, Uitdagend en Laagdrempelig.

Kortdurend
Het traject bestaat uit 5 à 6 gesprekken.
De ‘contactfase’, de aanmelding en intake.
De ‘verdiepingsfase’, het exploreren en concretiseren van de gewenste doelstelling.
De ‘uitvoeringsfase’, activeren van de gecoachte.
De ‘afsluitingsfase’, het terugkijken en evalueren.

Resultaatgericht
Persoonlijke groei en ontwikkeling staan voorop. De gecoachte leert mogelijkheden ontdekken; samen met de coach deze herkennen, onderzoeken en benutten of het leren accepteren van de huidige situatie en die tot een succes maken.

Uitdagend
De gecoachte wordt geprikkeld te reflecteren. Hij/zij zal leren meer grip te krijgen op het eigen leven en tot verandering komen.

Laagdrempelig
Het uitgangspunt is de eigen belevingswereld en de doelstelling van de gecoachte. De coach ondersteunt dit ontwikkelingsproces.

Gécoaching kent twee varianten op coaching:

Buddycoaching

Twee medewerkers worden tegelijkertijd gecoacht. Na de intake wordt gekeken hoeveel sessies er nodig zijn. Elke sessie zal 1½ uur duren. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, kan worden nagevraagd.

Groepscoaching

Er wordt op maat een programma aangeboden voor een groep van maximaal 8 deelnemers die in groepsverband gecoacht worden. Iedere deelnemer krijgt een individuele intake vooraf van ½ uur. De deelnemers komen als groep 6 maal bij elkaar en iedere sessie duurt 3 uur.