Home

Wat is Gécoaching?

Wie is Gécoaching?

Andere Kwaliteiten

Hoe werkt het?

Nieuwsbulletins

Referenties

Links

Contact

Hoe werkt het?

Coachingstrajecten

Alle coachingsaanvragen lopen via leidinggevenden. Bij het aanvragen van coaching krijgen zij een intakeformulier toegestuurd. Hierop kan de aanmeldingsreden van de leidinggevende ingevuld worden. De rest wordt door de aspirant-gecoachte zelf ingevuld en aan Gécoaching opgestuurd. Er volgt een intake, op basis daarvan wordt bekeken hoeveel sessies er mogelijk nodig zijn. Dit wordt overlegd met de leidinggevende. Halverwege de coaching vindt er nogmaals contact plaats tussen coach en leidinggevende in verband met de ontwikkelingen en de verwachtingen van het traject.

De kosten voor Individuele coaching per sessie van een uur zijn € 125.
Dit is inclusief voorbereiding en afsluiting. Voor trajecten die buiten Amsterdam plaatsvinden worden andere tarieven berekend in verband met reiskosten en reistijd, dit is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen per keer.

In overleg met de leidinggevende kan er eventueel gekozen worden voor een verlenging,  indien er nog extra gesprekken nodig zijn.

Het is ook mogelijk om de coaching stop te zetten, wanneer gedurende de coaching blijkt dat de vragen vanuit de gecoachte(n) meer om een therapeutische aanpak vragen.
Het traject kan ook gestopt worden als de doelstellingen zijn behaald of niet meer aan de orde zijn.

De coach maakt aan het einde van elk traject een verslag. Deze wordt eerst in concept aan de gecoachte(n) aangeboden en zal uiteindelijk naar de leidinggevende worden gestuurd.

Na afloop krijgen zowel de gecoachte(n) als de leidinggevende een evaluatieformulier, welke ingevuld aan de coach teruggestuurd mag worden.

Voor buddycoaching en groepscoaching worden afwijkende prijzen gerekend. Er kan op aanvraag een offerte opgesteld worden.