Home

Wat is Gécoaching?

Wie is Gécoaching?

Andere Kwaliteiten

Hoe werkt het?

Nieuwsbulletins

Referenties

Links

Contact

Wie is Gécoaching?

Opleidingen  
1990-1994 HBO-MAATSCHAPPELIJK WERK & DIENSTVERLENING; afstudeergebieden vrouwenhulpverlening en ouderen.
1993-1994 REHABILITATIE'92-trainingen; Coachingstraject vanuit het rehabilitatiemodel in de psychiatrie. Ondersteunen van de gezonde ontwikkeling gericht op leren, werken, socialiseren en ontwikkelen.
2003 INTENSIEVE AMBULANTE GEZINSBEHANDELING;
Post HBO-opleiding gericht op coachen van multi-problem gezinnen.
2005 PRAKTIJKOPLEIDING; Interne opleiding tot het coachen van stagiaires.
2006 MANAGEMENTOPLEIDING; Opleiding tot midden manager.
2008 POST BACHELOR OPLEIDING VOOR COACHING EN BEGELEIDING.
2013 TRAIN DE TRAINERSOPLEIDING; opleiding tot het professioneel ontwerpen van trainingen en het geven van trainingen volgens het model van Karin de Galan

Werkervaringen  
1990-1995 Dag Activiteiten Centrum RIBW PC Hooft; functie: ambulante begeleiding in de psychiatrie. Opzetten en ontwikkelen vrouwenhulpverlening en coördinerende taken. Begeleiding 75+-ers.
1997- 2001 Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland; functie: (gezins)voogdes. Voorzitter van de OR. Coachen van nieuwe gezinsvoogden.
2001-2002 Zorg Toewijzings Orgaan en CrisisCoördinatiePunt van Bureau Jeugdzorg Utrecht; functies: zorgtoewijzing en crisiscoördinator; het mede operationeel maken van het crisiscoördinatiepunt.
2003-2009 Parttime werkzaam bij Altra jeugdzorg en onderwijs; diverse functies gericht op werk binnen de uitvoering, ondersteuning en leidinggeven
Vanaf 2007 Gécoaching gestart, een coachingsbureau die ondersteunt middels verschillende vormen van coaching en training.
Sinds 2009 Begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met oorlogstrauma's (PTSS); zoals WO II en Veteranen en dienstslachtoffers.

Gé Sijm is op 10 februari geboren in een klein dorp in Noord Holland in een gezin van 9 kinderen. Zij heeft op jonge leeftijd geleerd om haar eigen leven te leiden. Eigen keuzen maken en daarvoor gaan, ongeacht wat een ander daarvan vindt, dat is haar levensvisie.

Haar professionele carriére begon zij als 19-jarige, zij werkte met puberjongens in een schippersinternaat. In Amerika werkte zij daarna in een vakantiekamp met ingewikkelde pubermeiden, wat veel indruk heeft gemaakt.


gecoaching

Haar eerste vaste baan was het reïntegreren van chronische psychiatrische patiënten in de maatschappij. Door de duidelijke structuur die zij bood en de resultaten hiervan, werd zij gevraagd om teamleider te worden. Gé heeft er echter voor gekozen om te gaan reizen. Na haar deeltijdstudie maatschappelijk werk en dienstverlening is zij vertrokken.

Na haar reis braken er voor Gé nieuwe uitdagingen aan; als gezinsvoogd heeft zij naast het uitvoerende werk, zich ingezet voor de ondernemingsraad en werd gevraagd als voorzitter. Ook heeft zij nieuwe gezinsvoogden gecoacht.Gé heeft sturing en advies gegeven aan jeugdhulpverleners. Daarnaast zette zij samen met haar collega’s binnen de jeugdzorg een crisiscoördinatiepunt op.

Gé heeft haar carrière voortgezet door het coachen van multi-problem-gezinnen. Haar rustige uitstraling, analyserend vermogen en het goed kunnen luisteren werd ook door haar collega’s gewaardeerd. Zij besloot deze kwaliteiten breder in te zetten, volgde een managementopleiding en werd teamleider van crisisteams en gezinshuizen. Daar merkte zij dat zij haar kwaliteiten niet voldoende kon inzetten. Haar hart ligt bij het ondersteunen van individuele en groepen medewerkers.

Gé heeft haar eigen bureau opgericht om haar eigen missie ten uitvoer te brengen, Gécoaching. Gé werkt met mensen die het beste willen en hier steun bij nodig hebben. Door de inzet van een onafhankelijke coach kan dit net weer een andere snaar raken, wat effect heeft op het functioneren.

Gé’s passie: mensen zichzelf laten ontwikkelen, door hen bewust te maken van de keuzen die zij maken. Mensen steunen bij het ontdekken waar de mogelijkheden zijn en onderzoeken waar hun passies en krachten liggen.